Magyar English Lengyel
Promocje
 
Csillag Apartman Hajdúszoboszló

Nasze miasto

n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n

Hajduszoboszlo najsłynniejszym uzdrowisku w Great nPlains - Głównš atrakcjš jest słynny gyógyfürdőből strandból Aquaparkból i Aqua-Palace od nkompleksu uzdrowiskowego. Cechy Spa nComplex cały rok noferuje niezapomniane doznania nw spa i ngoœci oœrodka, jak nrównież małych i ndużych rodzin z ndziećmi.spa
Historyczne, n sławny termalne wody ni iloœć œwiatowej klasy usług opieki zdrowotnej z powodu stajš nsię krajowym centrum no uzdrowienie. Otwarte przez cały rok.
plaża
30-hektarowej nplaży jest 13 db nbasen oferuje niezapomniane doœwiadczenie: Morze n Œródziemne, fala, jacuzzi, dla ndzieci, edukacyjne i nomegamedencékkel. nCzynne od maja do póŸnej njesieni.
Aquapark
Aqua park nwodny zjeżdżalnie noferujš prawdziwy raj: nGiant-, hydro-, multi-slide, kamikadze, czarna ndziura, szalona rzeka, Big nHole, Twister i Niagara. Czynny od nczerwca do póŸnej njesieni.
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n nAqua-Palace
Aqua-Palace tematyczne kryte nbaseny, zjeżdżalnie, przyjazne dla dzieci usługi i nwiele programów dla ntych, którzy chcš odpoczšć, nawet w nzimie. Otwarte przez cały rok.
Hajdúszoboszló jest nzwykleHajduszoboszlo
Hajduszoboszlo, słynnego uzdrowiska Plains wita i swojš nrodzinę. BšdŸ naszym goœciom przeżyć całe ndoœwiadczenie zachwytu!
n